94 procent van de kinderen heeft er begrip voor dat mensen uit onveilige landen vluchten. Maar verdeeldheid is er of de vluchtelingen in Nederland moeten worden opgevangen. Ruim een kwart van de kinderen ziet ze liever niet komen, 36% staat er neutraal in en 38% heeft er geen problemen mee dat vluchtelingen naar Nederland komen.

Dat staat in het eerste exemplaar van het rapport “Wij Denken Mee” dat woensdag 8 juni werd overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn in Nieuwspoort. Meer dan 1400 kinderen en jongeren uit heel Nederland namen deel aan het onderzoek ‘Wij Denken Mee’ en deelden hun ideeën en oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk. Tijdens de presentatie, ondersteund door de Nieuwspoort Foundation, gaven vijftig kinderen advies aan topbestuurders, waaronder staatssecretaris Martin van Rijn, Ingrid van Engelshoven (Gemeente Den Haag) en Gijs de Vries (Rode Kruis), onder leiding van Laurentien van Oranje (oprichter Missing Chapter Foundation) en Kim Putters (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).

De uitspraken en aanbevelingen van kinderen staan in het rapport. Daarnaast uitspraken van volwassenen:

“Het rapport van de Missing Chapter Foundation waarin kinderen meedenken over hoe we om kunnen gaan met vluchtelingen is ontzettend waardevol. We kunnen allemaal leren van hun ideeën en adviezen! Ik ga het met mijn collega’s bespreken en het ook voor mijn eigen beleid gebruiken”, aldus staatssecretaris van Rijn.

Ingrid van Engelshoven: “Dit onderzoek laat zien dat we niet alleen over vluchtelingen, maar vooral met vluchtelingen moeten praten. De kinderen vertellen ons dat we onze vooroordelen aan de kant moeten zetten zodat we elkaar niet kwetsen. Samen met ons Jongerenstadslab in Den Haag ga ik aan de slag met de aanbevelingen.”

Een aantal resultaten uit het onderzoek:

* 52 procent maakt zich zorgen over wat er met vluchtelingen gebeurt.

* 94 procent heeft begrip voor mensen die vluchten uit onveilige landen.

* 44 procent maakt zich zorgen over de aantallen die naar Nederland komen.

* 73 procent vindt dat Nederlanders iets kunnen leren van vluchtelingen zoals koken, nieuwe talen en muziek, maar ook persoonlijke waarden zoals tevredenheid, dankbaarheid en vertrouwen in anderen.

* 58 procent wil iets voor vluchtelingen doen.

De aanbevelingen van kinderen zijn een waardevolle bijdrage aan het publieke debat en de zoektocht naar werkbare oplossingen voor onze samenleving. “Vandaag gaven meerdere organisaties aan met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Dat stemt hoopvol en dat is uiteindelijk waar burgerschap en participatie over gaan”, aldus Laurentien van Oranje.